Invärtes- medicin

Verksamheten

Mottagningen är specialiserad inom invärtesmedicinska sjukdomar, framförallt patienter med hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, akuta  infektioner, luftvägsallergier mm. 

Dr Tom Wickström har tidigare arbetat på Höglandssjukhuset i Eksjö, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och senast på Medicinskt Centrum, Specialistvård i Norrköping.

Mottagningsavgifter

 

 

Frikort gäller
– Inget remisskrav

Hälsokontroll

Hos oss kan du nu också göra en stor hälsokontroll.

Vid första besöket får du fylla i en hälsodeklaration varefter våra sjuksköterskor mäter:
– längd
– vikt
– bukhöjd (exaktare mått på risken att drabbas av diabetes, höga blodfetter, högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdomar än BMI och midjeomkretsen).

Efter detta genomförs:
– Provtagning
– Kontroll av blodtryck
– EKG
– Spirometriundersökning (analys av lungfunktion).

Vid provtagningen undersökes:
– Blodsocker
– Blodfetter (Kolesterol och triglycerider mm.)
– Leverfunktion (ASAT, ALAT, gamma-GT, Alkaliska-fosfataser samt albumin)
 antigen) hos män tas mot pristillägg.

– Njurfunktion (Kreatinin och Urat)
– Bisköldkörteln (Calcium)
– Sköldkörteln (TSH)
– Blodstatus (Hemoglobin, vita blodkroppar, blodplättar mm.).                                 -Järn                                                                                                                                    – PSA (Prostataspecifikt antigen)                                          

Det finns inte några vetenskapliga bevis som motiverar att ta sänka (SR) i samband med undersökning av friska personer. Förhöjd SR behöver inte betyda att man lider av någon sjukdom varför denna ej tas rutinmässigt vid vår hälsokontroll. Om trots allt önskemål om att analysera SR finns göres detta utan kostnadstillägg.

Vid andra besöket träffar du läkare för:
– Genomgång av samtliga prover och undersökningar
– Kroppsundersökning
– Sammanfattning och bedömning
– Bedömning av risk för hjärt- och kärlsjukdomar
– Kost- och motionsråd

Pris: 2500 kr
Tillägg för PSA: 250

Scroll to Top