Recept / Kontakt Gynekologi

Kontakta Gynekologiska mottagningen angående receptförnyelse eller avbokning av tid

OBS! Övriga ärenden hanteras inte via detta formulär

Tyvärr har vi tvingats dra ner på mottagnings- och arbetstiden p.g.a Covid-19-pandemin sedan  2020-04-20. 

Som en följd av detta har antalet e-postmeddelanden ökat kraftigt. Detta innebär att vi inte har någon möjlighet att hantera långa e-postmeddelanden närmaste tiden. 

Vi kan i första hand enbart hantera receptförnyelser samt korta meddelanden angående eventuella biverkningar av nyinsatta eller dosjusterade mediciner. 

Om du undrar över om du tillhör någon riskgrupp, eller annan information om pandemin, bör du i första hand gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida. Om du känner dig sjuk bör du avboka eventuell planerad besökstid och vid mer akuta symptom bör du ringa 1177. 

 

Scroll to Top